За нас

Storage.bg

компилира богатото разнообразие на продукти, както от най-висок клас корпоративни решения, така и от продукти за съхранение на данни в домашни условия, ориентира пазара във всичките му нива и удовлетворява динамичните и ежедневно нарастващи нужди от платформи за съхранение и обработка на данни.

Мисия

Мисията на Storage.bg е да улесни взимането на решение за най-правилния метод за съхранение на данни, като използва богато портфолио от хардуерни и софтуерни продукти, а също така съчетания между двете.

Цели

Изпреварващо подготвяне на комплексите от хардуер и софтуер за посрещане на огромната вълна от данни, които произвежда дигиталния свят – това прави за вас Storage.bg.

Професионализъм

Със своя професионализъм и отзивчивост екипът на Storage.bg ще ви помогне да съхранявате сигурно и управлявате успешно на най-ценния актив в съвременния свят – личните и корпоративни данни.

https://storage.bg/wp-content/uploads/2022/07/team.jpg
https://storage.bg/wp-content/uploads/2022/07/shutterstock_601421555.jpg
Storage.bg

Успешен проект

През 2022-ра година бяха реализирани два мащабни проекта Big Data Hadoop с участието на Persy Stinger Hadoop клъстеризирани системи. Резултатът от успешното сътрудничество с два български университета по проекти от типа „Доставка на клъстеризирано оборудване за съхранение и обработка на големи масиви от данни (Big Data projects)“ бе с постигане на обеми над 5.5 петабайта.

Нашите клиентиХора, които избраха Storage.bg

Amwerk has been recognized with supplier and manufacturer awards from some of the world's top companies and clients. Join the pool of satisfied clients now!
Codiqa
Bello
Applauz
Hotel California
Estato
Urbanist
Konstrakt
Avantage

РеференцииУспешната съвместна работа с Консорциум Биг Дейта

Настоящата референция е за успешното изпълнени на договор с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Специализирана централизирана система под ключ HADOOP за работа с големи данни“ по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“.

Всички възложени работи, обект на тази поръчки бяха изпълнени комплексно и качествено от екипа на Консорциум „Биг Дейта Системс“ ДЗЗД, придружени с необходимите документи – техническа документация, оторизационни писма, гаранционни карти, тестове и др. Консорциумът извърши три седмични обучения на колективи от страната, участващи в проекта, а именно Университет за национално и световно стопанство- София, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Институт за информационни и комуникационни технологии – БАН.

Университета за национално и световно стопанство
гр.София

Доставката на Хардуера и системното софтуерно осигуряване беше извършена в изключително кратки срокове, транспортирана и разтоварена според нашите условия. Изграждането на специализирана централизирана система под ключ HADOOP бе изградена като уникална система за България и цялостното й интегриране бе осъществено точно и навременно в срок. Специалистите от Консорциума проведоха множество тестове за доказване функционалността на тази система, като извършиха и съответен трансфер на знания към наши специалисти, работещи по проекта.

Университета за национално и световно стопанство
гр.София