All Flash StorageSeagateAll Flash Storage

Три прости, но мощни думи определят ценности в Seagate: интегритет, иновации и участие. Те вдъхновяват нивото на съвършенство, към което работи екипа на Seagate всеки ден за клиентите, бизнес партньори, акционери, общности и един за друг. Те са средството, чрез което Seagate измерва днешните стремежи. Те полагат основата за утрешните постижения.

https://storage.bg/wp-content/uploads/2022/07/SEA_X2U12_f.jpg

All Flash StorageExos X 2U12

1 × 1 GbE per IO Module (IOM), 2 (IOM) per system
Expansion 10 Enclosures (Includes Master)
Host Interface iSCSI, SAS, FC
2U Max Drives 12
Max Capacity 216 TB
ADAPT erasure code, RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50