Успешни проекти

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital. Holistically foster superior methodologies without market-driven best practices.
header
3
1

През 2022-ра година бяха реализирани два мащабни проекта Big Data Hadoop с участието на Persy Stinger Hadoop клъстеризирани системи. Резултатът от успешното сътрудничество с два български университета по проекти от типа "Доставка на клъстеризирано оборудване за съхранение и обработка на големи масиви от данни (Big Data projects)" бе с постигане на обеми над 5.5 петабайта.