About us

Storage.bg

Storage.bg is an online compiler of wide variety of products both high-level enterprise business class solutions and home data storage products. This website serves as a guide for the Data Storage customers across industries and empower them to achieve success in choosing the right Data Storage solution for their dynamic business or personal needs.

Mission

The mission of Storage.bg is to help people and organizations make the right decision to protect and save their data, using wide variety of products, software and solutions in a portfolio that follows the next-gen data storage trends.

Goals

Moving ahead of needs of hardware and software complexes to meet the huge wave of data produced by the digital world – this is what Storage.bg does for you!

Professionalism

As data storage experts we can help you browse through the different types of data storages and devise a plan to ensure your data is always protected The Storage.bg team will show you how to manage and protect successfully your most important active: personal and business data.

https://storage.bg/wp-content/uploads/2022/07/team.jpg
https://storage.bg/wp-content/uploads/2022/07/shutterstock_601421555.jpg
Storage.bg

Successfull project

There were successfully built Big Data storage and processing systems for Bulgarian research organization. It is one of the most powerful cluster systems, including over than 70-80 servers and with a storage capacity of 5.5 petabytes.

Нашите клиентиХора, които избраха Storage.bg

Amwerk has been recognized with supplier and manufacturer awards from some of the world's top companies and clients. Join the pool of satisfied clients now!
Codiqa
Bello
Applauz
Hotel California
Estato
Urbanist
Konstrakt
Avantage

РеференцииУспешната съвместна работа с Консорциум Биг Дейта

Настоящата референция е за успешното изпълнени на договор с предмет: „Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на Специализирана централизирана система под ключ HADOOP за работа с големи данни“ по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0003

Всички възложени работи, обект на тази поръчки бяха изпълнени комплексно и качествено от екипа на Консорциум „Биг Дейта Системс“ ДЗЗД, придружени с необходимите документи – техническа документация, оторизационни писма, гаранционни карти, тестове и др. Консорциумът извърши три седмични обучения на колективи от страната, участващи в проекта, а именно Университет за национално и световно стопанство- София, Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Икономически университет – Варна, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Институт за информационни и комуникационни технологии – БАН.

Университета за национално и световно стопанство
гр.София

Доставката на Хардуера и системното софтуерно осигуряване беше извършена в изключително кратки срокове, транспортирана и разтоварена според нашите условия. Изграждането на специализирана централизирана система под ключ HADOOP бе изградена като уникална система за България и цялостното й интегриране бе осъществено точно и навременно в срок. Специалистите от Консорциума проведоха множество тестове за доказване функционалността на тази система, като извършиха и съответен трансфер на знания към наши специалисти, работещи по проекта.

Университета за национално и световно стопанство
гр.София